Enslig i namsos

Svenskbyen i Namsos

Du som har vært i introduksjonsprogram vil bli invitert til en samtale omtrent 6 og 12 måneder etter avslutning i program.

enslig i namsos

Enslig i namsos deg i å finne aktuelle søknadsskjema på nett. Veilede deg til å komme i kontakt med riktig offentlig kontor, som bistår deg videre i din sak. Informere om lag og foreninger og oppmuntre til deltakelse i mulige aktiviteter på fritid.

enslig i namsos

Vi bistår eventuelt med inkludering i fritidsaktiviteter ved første gangs oppmøte. Vurdere sammen med deg ditt enslig i namsos for videre hjelp til selvhjelp.

STEINKJER - NAMSOS - ROADTRIP - NORWAY

Inkludering av flyktninger i Namsos Arbeid og utdanning Alle som bor i Namsos skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet.

For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet.

enslig i namsos

Kommunen har to baseskoler for grunnleggende norskopplæring hvor de fleste barn med innvandrerbakgrunn starter sin skolegang i Namsos. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Namsos opplæringssenter, og forberedes for videre utdanning og for det norske arbeidslivet.

Fritid og nærmiljø For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter.

Namsos kommune står overfor en utfordrende demografisk utvikling. I flere saksframlegg og presentasjoner det siste året har kommunedirektøren pekt på at dette vil prege det kommunale tjenestetilbudet i årene som kommer.

Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg et nytt samfunn, men naboer og velforeninger er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert.

Din innsats kan bety mer enn du aner!

enslig i namsos

Du kan være interessert