Single speed moskenes

Travel inspiration

Artikkelen er over 7 år gammel Nyhetsmelding fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd Kristine Sandmæl fra Vågan er valgt til kirkas «utenriksminister», mens Anne Jorid Gjertsen fra Moskenes er valgt til Kirkerådet.

single speed moskenes

Kirkerådet er kirkas «formannskap», og i utgangspunktet har alle bispedømmene en representant hver i rådet. Her ble Anne Jorid Gjertsen 46 valgt som fast medlem — etter å ha fått høyest stemmetall av samtlige folkevalgte representanter i Kirkemøtet. Men Nordland og Lofoten kommer til single speed moskenes ha dobbel representasjon i Kirkerådet.

single speed moskenes

Prost Kristine Sandmæl 46 ble nemlig valgt som leder av Mellomkirkelig råd — «kirkas utenrikskomite» - og møter også fast i Kirkerådet. Hun vet også mer enn de fleste om kirkas virksomhet under torva, ettersom hun jobber som graver i tillegg til full jobb som ambulansearbeider, sa domorganist Gro Bergrabb fra Bodø da hun holdt valgtale for lofotingen.

Blog Travel to Lofoten: Airports, ferries, rental cars, buses, etc Here are our best tips for how to get to Lofoten and Lillevik by plane, ferries, cars, etc. And some information about local rental car companies. Traveling to Lofoten from abroad takes time. Travel to Lofoten by plane Flying is definitely the fastest way to get to Lofoten.

Hun gjorde også et poeng av at Anne Jorid Gjertsen var en av ti kandidater til den høythengende tittelen «Årets nordlending» i fjor. Nå ser ambulansearbeideren og graveren fra ytterst i Lofoten fram til fire år i Kirkerådet.

single speed moskenes

Jeg er en enkel sjel fra havkanten og mektige fjell, og representerer grasrota så til single speed moskenes grader, men det er også der folkekirka starter, sier Anne Jorid Gjertsen, Hun er fersk på den nasjonale arenaen, men har solid erfaring med kirkelige verv. Religionsdialog Den andre lofotingen som vil la sin stemme høre i Kirkerådet de neste fire årene, er Kristine Sandmæl, som nettopp har gått fra jobben som sokneprest i Vågan til prost i Single speed moskenes.

Kirkemøtet valgte henne til leder av Mellomkirkelig råd, som kan karakteriseres som kirkas «utenrikskomité», og som særlig jobber med samarbeid med andre kirker.

English version - essentials Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består av to deler: Den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen, og den kirkelige del med skriftlesning og forbønn. Over halvparten av alle ekteskapsinngåelser i Norge skjer i regi av Den norske kirke. De som ønsker å inngå ekteskap skal som før henvende seg til vigsler på stedet der de ønsker å gifte seg. Sommervigsel Det er mange som vil gifte seg om sommeren i Lofoten.

Under Kirkemøtet markerte hun seg med å snakke om engasjementet for flyktninger i lokalsamfunnet, og fortalte blant annet om hvordan det å dele troen med en syrisk flyktning i Kabelvåg kan være til berikelse for begge parter. Solidaritet og religionsdialog angår hele kirka, sier Kristine Sandmæl.

THIS IS HOW YOU CRUSH THE STREET WITH A FIXIE

Nyhetsmelding fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Du kan være interessert