Sel pris på singel. Kommunen sel Suldal Transport

sel pris på singel

Men no krev dei lønsauke, dei 20 arbeidarane ved den verna bedrifta Prestemarka Produkt i Skodje: Dei vil ha 10 kroner i timen.

 1. Det tilkommer maks ett pallesplitt tillegg pr.
 2. Enslig i rendalen
 3. Ute etter nye eigarar - Medvind24
 4. I friperiodene ovenfor er skolebygget stengt.
 5. Grunnarbeid for påbygg av hus på Stårheim.
 6. Single menn i moss
 7. Det tilkommer maks ett pallesplitt tillegg pr.

Dei vil ha ein auke frå seks til 10 kroner i timen, arbeidarane ved Prestmarka Produkt i Skodje. Gyri Aure og Nila Harald Ånstad foto gyri.

Dei har eit eige gartneri der dei sel plantar, og dei har ein sel pris på singel med sauer, hestar og kaninar. Prestemarka Produkt sel også ved, dei har ein verkstad som driv delproduksjon for møbelindustrien og eigen miljøstasjon.

I tillegg har dei Fargeskrinet, der arbeidarane mellom anna vev teppe, lagar trykk til t-skjorter og pynt.

Beate oppfylte hyttedraumen for 250.000: – Du må ikkje vere rik for å ha hytte

Produkta sel dei i sin eigen butikk. Leiar i talsgruppa ved Prestemarka Produkt, Paul Birger Tysnes, fortel at dei som arbeider her får uføretrygd.

sel pris på singel

I tillegg får dei i løn frå Skodje kommune for innsatsen sin ved bedrifta. Det er denne løna som er på seks kroner i timen, og som dei no vil ha auka.

Benders Mur Dekorativ

Motivasjon Dei tilsette har valt May Britt Haukeberg som sin talsperson. Ho fortel om kor kjekt det er å ha eit arbeid å gå til, og at løna frå kommunen er viktig.

 • Dei siste 20 åra har me teke ut morenemassar på Sørheim i Etne, og me har drive pukkverk frå fjellmassar på Fikse sidan
 • Del på epost — Folk var jo heilt sjokkert.

Ho fortel kor misnøgde dei tilsette vart då Skodje kommune i fjerna løna deira. Vi fann ut at vi måtte gjere noko med saka, og vi fekk att løna vår, seier Haukeberg.

Med vår brede maskinpark utfører vi alle typar gravearbeider og masseflytting. Sprenging Vi utfører fjellsprenging og tomtesprenging effektivt og grundig. Transport Brødrene Flatebø flyttar alle typar masser og maskiner. Riving Brødrene Flatebø har lang erfaring innan riving og miljøsanering. Steinknusing og fyllmasser Frå vårt knuseverk kan vi tilby steinmasser i alle dimensjonar.

Ho forklarar at desse pengane har mykje å seie for motivasjonen deira til å stå på. Haukeberg meiner det er på tide med lønsauke.

Benders Miniblokk Grå

Og det vil gjere oss meir ivrige til å jobbe meir, meiner Haukeberg. Betalar skattTysnes viser til at arbeidarane har hatt same løna i rundt 25 år. Vi seier ikkje at auken må vere fire kroner, men det er dette som er kravet, seier Tysnes. Han peikar på at andre i arbeidslivet får lønsauke kvart år.

sel pris på singel

Dei betalar også skatt av dei seks kronene dei får i timen, seier Tysnes. Han fortel ein auke til ti kroner i timen vil bety rundt Til vårenKravet om lønsauke vart sendt til Skodje kommune i oktober i fjor.

sel pris på singel

Rådmannen svara at dette er ei sak dei må sjå grundigare på, og at dei skal hente sel pris på singel uttale mellom anna frå Rådet for funksjonshemma og Norsk forbund for utviklingshemma i Skodje.

Ordførar i Skodje, Terje Vadset, skryt av Prestemarka, og viser til at hensikta med løna frå kommunen er at det skal vere stas å få løn for strevet.

sel pris på singel

Men lønskravet har politikarane førebels ikkje tatt stilling til. Ei eventuell endring kan då bli innarbeidd i budsjettrevisjonen i mai, seier Vadset.

 • Denne artikkelen er over 16 år gammel Prisen var kroner kvadratmeteren.
 • Ottesen er ikkje særleg snakkesalig han heller, men seier at han fann det interessant å eiga Suldal Transport, og at han har seriøse og langsiktige planar med eigarskapet.

Publisert: fredag

Du kan være interessert