Gol enslig

The best destinations for you to explore Brazil.

Jeg samtykker til at frivilligsentralen oppbevarer og bruker opplysningene jeg leverer.

gol enslig sola møte single

Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som gol enslig blir kjent med eller erfarer under mitt arbeid. Jeg har lest de lovbestemmelser som er anført i denne erklæring. Jeg er dermed klar over straffelovens kapittel 21 § ogsamt Helsepersonellovens kapittel 5, spesielt § Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar.

gol enslig dating steder karasjok

Jeg er også klar over at taushetsplikten gjelder både i den tiden jeg er tilknyttet frivilligsentralen og etter at mitt engasjement er avsluttet. Relevante lovsteder Markedsføringslovens kapittel 5, spesielt § 21 Taushetspliktens omfang Taushetsplikten omfatter helse- og sykdomsforhold, følelsesliv, livssyn, og religion, familieforhold og slektskap, utdanning, holdninger, arbeid og økonomiske forhold, fødested, personnummer, statsborgerskap, yrke, bosted og arbeidsted.

gol enslig møte single i bjerkvik

Taushetsplikten inntrer når brukeren gir slike opplysninger til daglig leder, frivillig hjelper eller styret som ledd i hjelpearbeidet, og når videreformidling av slike opplysninger kan medføre skadevirkning for den det gjelder. Bruk på nett Taushetserklæringen gjelder også dersom den frivillige har bekreftet at den er akseptert på en nettside. Lest og akseptert.

gol enslig pris på singel i klæbu

Du kan være interessert