Enslig i stange

Enslig I Askvoll / Stange dating : Dating steder koppang : Bsidans

jondal speed dating norway

Del på epost UDI har funnet flere områder ved Stange mottak for enslige mindreårige som bryter med regelverket.

I en rapport om forholdene ved Stange flyktningemottak, får mottaket blant annet kritikk for å ikke å ha tilgjengelige tolker.

Asylsøkere

Det kommer det frem at forholdene går ut over norskopplæring, informasjonsflyt og skolegang. Misnøyen dreier seg i stor grad om forståelse, og det er mangel på tolker som i hovedsak er det største problemet, sier regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI. UDI har tilsyn med mottak for enslige mindreårige to ganger i året, og samtaler med ungdommene er et viktig punkt.

stordal single jenter

Men da de kom til Stange var det ikke ordnet med tolker til alle nasjonaliteter. Dette førte til at flere av enslig i stange ikke kunne ha planlagte samtaler med UDI. Men vi har tillit til at mottaket retter opp, og har allerede fått tilbakemelding på at alle punktene er tatt tak i.

Det gjør at vi har tro på at dette vil komme i orden innen fristen. Vi har blant annet vært i kontakt med Stange kommuen om skoletilbud for de som faller utenfor dagens ordning, og vi har startet opp egenundervisning på mottaket.

strai dating norway

Det er aldri noe gøy å få slike tilbakemeldinger, men vi satser på at dette er en engangshendelse, sier daglig leder ved mottaket, Frode Sam Hauen.

Du kan være interessert