Setermoen enslig. Setermoen Single Kvinner, Enslig i giske

Musa årets forbilde

setermoen enslig

Personvern Om oss Mottaket har totalt plasser, fordelt på ordinær avdeling og tilrettelagt avdeling, beboerne er fordelt på setermoen enslig ulike nasjoner og vi har både familier og enslige. I mottaket skal beboerne ha et enkelt, men forsvarlig botilbud mens de venter på svar på sin søknad om asyl i Norge.

setermoen enslig

Hva gjør beboerne? For at våre beboere skal få en mest mulig meningsfull hverdag, har vi satt i verk en god del tiltak.

Av dette setermoen enslig nevnes svømming, internettkafè, fotball, sy- og strikkekurs.

setermoen enslig

Mange av aktivitetene er helt eller delvis beboerstyrte, som betyr at de organiserer og avvikler disse selv. I tillegg arrangerer mottaket aktivitetsdager med fjellturer, fisking, aking, ski alt etter årstid og værforhold.

For beboerne er også biblioteket i kommunen et kjærkomment tilbud, hvor bibliotekarene velvillig hjelper til med å bestille og finne frem bøker på beboernes eget morsmål.

I tillegg får de som har interesse lånt bøker og cd'er for å lære norsk.

  • Bygger ned asylmottak i Salangen, bygger opp samme tilbud på Østlandet - hosvagyok.hu
  • Foto: Privat Forsvaret forskjellsbehandler enslige ansatte Forsvaret kompenserer ansatte som flytter eller pendler for manglende kontakt med familie og nettverk.
  • En intern gransking gjennomført av Forsvaret viser at det i dag er som pendler til militærbasene i Indre Troms, dobbelt så mange som for fem år siden.
  • Pris på singel i frekhaug
  • Har flere barn og færre enslige menn
  • Setermoen mottak - Bardu kommune

Vi håper og setermoen enslig at disse aktivitetene har en positiv effekt både for beboerne og lokalsamfunnet forøvrig. I tillegg følger alle beboerne UDI's informasjonsprogram, som tar for seg det å være asylsøker, samt en god del samfunnskunnskap om Norge.

Seniortreff på Setermoen 5 november med nyvalgt leder Jan Erik Thoresen

Bosetting Ved postivt svar på asylsøknad, kartlegges beboerne. IMDI er anvarlig for bosettingen.

setermoen enslig

Se under lenker for mer informasjon fra IMDI. I ble beboere bosatt fra Setermoen mottak til kommuner spredd over hele landet Ledelse Driftsoperatøren ved Setermoen mottak er Tor Einar Svendsen, men den daglige driften ledes av mottaksleder Sami Hajzeri Tilrettelagt avdeling ledes av en psykiatrisk sykepleier, fire miljøterapeuter og mottaksarbeidere miljøarbeider og assistenter Vi har 21 årsverk fordelt på 27 ansatte.

Setermoen mottak AS.

setermoen enslig

Du kan være interessert