Eidfjord møte single

Møt oss på EHiN
  • Marnardal single kvinner
  • Gausdal single speed
  • Single speed lund

Kjære Bygdekvinner i Hordaland håpar de får ein fin sommar og får mykje gode opplevingar i vårt vakre land om de er heima eller i andre norske strøk. Me er stolte over at me klarte å gjennomføra vårt årsmøte slik og me takkar alle som var med for god deltaking.

Strilane snyter Bergen for unge damer

Me hadde også med oss gjester frå administrasjonen i Oslo, og det resulterte i at Landsmøtet vart gjennomført på ZOOM no Styret takkar for tilliten og kan informera at me har allereie hatt vårt første møte eidfjord møte single var faktisk på Hardanger Folkemuseum på Utne. Der trefte me vertslaga for årsmøtet som skulle ha vert i Eidfjord og fekk takka dei for arbeidet dei har eidfjord møte single fram til Koronaen stoppa alt.

Me fekk også takka avtroppande styremedlemer og ynskt velkomen dei eidfjord møte single som er komne i styret. Me vil i starten bruka digital møteplass og me vil freista å ta kontakt med lokallaga så snart som råd til hausten. No er leiars tale lagt ut på heimasida til Hordaland Bygdekvinnelag og snart vil protokollen frå årsmøte verta lagt ut slik at alle kan lesa den.

Sesong: mai til september Nærmeste togstasjon: Lunde eller Bø Telemarkskanalen er ikke bare for båter. Med utgangspunkt i kanalen, i sin tid kalt verdens åttende underverk, går det et vell av ulike sykkelstier og -veier i alle retninger. Rutene er godt skiltet, også med vanskelighetsgrad. Noen går på asfalt, andre på grusvei, og noen på begge deler.

Og de har også fått tilsendt høyring om årsmøte på fylkesnivå som skal behandlast på neste årsmøte som vil vera i Ulvik i mars Kva skjer i Norges Bygdekvinnelag Det er nokon store prosjekt som held fram dette året og neste: -Tradisjonsmatskolen, med fokus på bærekraftig matkunnskap- her er det stønad til kurs -KvinnerUT med arbeid for inkludering og KvinnerUT Mestring og Kompetanse der me kan vera med å styrka kompetanse til kvinner med minoritetsbakgrunn.

Det er ope for å søka midlar for å måsøy single menn ein innsats her.

eidfjord møte single

Men flott om de held fram og snakkar for bruk av bygg i norsk mat. Sjå emneknagg på nettsida til Bygdekvinnelaget. Gå inn på heimasida kulturogtradisjon. Det var viktig i og med at det var mange og store saker som vart håndtert på møtet.

eidfjord møte single

Landsmøtet sjølvt var også på ZOOM og det var kjekt at me i Hordaland hadde høve å vera saman i eit møterom i Bergen og deltok i møtet på ein storkjerm. Det vart behandla ny strategi motny arbeidsplan for Det vart vedtatt at forslag om å flytta årsmøta for lokallag til februar skal ut på høyring, slik at lokallaga kan få høve til å uttala seg om saka.

Ambisiøs TV 2-høst

Ny leiar til Norges Bygdekvinnelag vart vald Jorunn Henriksen, og ho var me så heldiga å ha med oss på Hordaland Fylkesårsmøte i Myrkdalen Me på Hordalandsbenken var einige i at her har me fått ei verdig og flink leiar og me gler oss til å sjå meir til Jorunn i framtida.

Heimasida til fylkeslaget og lokallaga Fylkesstyret ynskje å leggja til eidfjord møte single for at fleire kan få hjelp ved heimesidearbeid i sine lokallag.

Om du ynskje hjelp med heimasida så kan du ta kontakt med Brita Dagestad som er vår heimesideansvarlege i fylkesstyret. Me håpar at flest mogleg skal kunna ha ei heimasida dei er stolte av.

eidfjord møte single

Det er jo så masse flott arbeid de gjer og det må de visa fram til oss andre. Om det er fleire som ynskje så vil me prøva å få til eit kurs snarast etter sommarferien i nærleiken av Voss.

Hanne Marie Johansen

Brita tlf. Det var stor jubel blant delegatane på landsmøte i Bergen der me satt 5 stykker saman i eit lite møterom og deltok i Landsmøte på ZOOM.

Dating Experiment: Wie wichtig ist Aussehen? - Muss ich schön sein? Folge 4/5

Dette er noko av det dei har gjort for å koma til denne standarden…… Har fått stor auke i medlemstal dei siste åra med damer i alle alder og mange unge også. Og dette kan jo vera grunna det gode varierte arbeidet eidfjord møte single vert gjort på laget.

Abonnement

Har hatt fleire kurs i bakst og jobba mykje med forskjellige mattradisjonar dei siste åra, funnet gamle oppskrifter, testa oppskrifter frå andre og ikkje minst fått gitt ut oppskrift bok med spennande gamle oppskrifter der historien bak den vert fortalt. Har faste turdagar kvar veka, vår og haust som er ope for alle. Har varierte møter risør single klubb er opne for alle i bygda. Held oppe positivitet og glede i alt dei er med på.

eidfjord møte single

Det er jo positivt å vera med i Bygdekvinnelag! Klimahjørnet Korleis kan me Bygdekvinner vera pådrivarar og eidfjord møte single dei rundt oss til å gjera endringar for eit betre klima.

Det vert ikkje betre klima om me ikkje er villige til å gje avkall på noko.

Rom og tilgjengelighet

Me vil oppfordra dykk til eidfjord møte single koma med tips til klimahjørnet her. Korleis kan me ha mindre utslipp etter kvar og ein av oss? Kan me bygdekvinner påvirka dei andre rundt oss?

eidfjord møte single

I Norge kastes Årsaken skyldes i stor grad at folk kjøper klaser med bananer, og ikke single. Åsa Ingen kan gjera alt, men alle kan gjera litt Ta kontakt om det er ting de vil ta opp med oss i fylkesstyret. Bygdekvinnelaget møteplass for aktive kvinner.

Du kan være interessert