Rendalen gay dating

rendalen gay dating

rendalen gay dating

Accept license and download photo Fra tømmerfløtinga på Lomnessjøen i Rendalen i Fotografiet er tatt i sørenden av innsjøen, ved Kvernnesodden, der ringbommene som var slept nordfra ble åpnet med sikte på at Rendalen er Norges nest største skogkommune. Bare Trysil har større skogarealer.

Mye av skogen i begge disse kommunene står imidlertid på boniteter hvor veksttakten er langsom, men Expand text Rendalen er Norges nest største skogkommune.

Date kvinner i brumunddal. Brumunddal Single Kvinner

Mye av skogen i begge disse kommunene står imidlertid på boniteter hvor veksttakten er langsom, men hvor virkeskvaliteten i mange tilfeller blir meget høy. Det å få tømmer fra rendalsskogene ut til et betalingsvillig marked har alltid vært en utfordring, for avstanden til store befolkningssentra og foredlingsindustrien har rendalen gay dating vært lang. Lenge var det vassdragene som var transportårene.

  • Single speed moelv
  • Enslige damer som søker sex i nord-fron.
  • Doffin, database for offentlige innkjøp
  • Sørfold speed dating

Det tømmeret som ble slått på vannet nord for Storsjøens utløp utgjorde i tallets første tiår cirka seks prosent av den totale tømmermengden som ble fløtet i Glomma- og Rendalen gay dating. Av dette igjen ble 36 prosent levert langs Storsjøens strender.

Tømmermengdene varierte noe fra år til år, og gjenspeilte antakelig fluktuasjoner i tømmerpriser og vekslende driftsforhold i skogene.

Fil:Rendalen Kommunehus.jpg

Lomnessjøen i Rendalen er om lag 10 kilometer lang og snaut 2 kilometer bred på det videste. Over dette vannspeilet brukte fløterne tradisjonelt flåter med vindespill - «spillflåter» - når tømmeret skulle bukseres sørover fra Hornsetlensa i nord til Kvernnesodden i sør.

rendalen gay dating

Der ble ringbommene løst opp, slik at stokkene fløt løst gjennom Åkrestrømmen rendalen gay dating neste innsjø, Storsjøen. I mellomkrigstida ble spillflåtene på Lomnessjøen avløst av dieseldrevne varpebåter. Storsjøen er om lag 36 kilometer lang og opptil 2,5 kilometer bred.

rendalen gay dating

Det sies også at denne innsjøen skal være opptil meter djup. Dette betyr at det var umulig å bruke spillflåte når tømmeret skulle over denne sjøen.

File:Øvre Rendal (4256473462).jpg

Fløterne måtte sette sin lit til vinden og til strømninger i vannmassene, men naturkreftene førte ikke alltid tømmeret sørover mot Sjøli- og Løsset-traktene, der strømmen i elva Søndre Rena skulle ta det videre mot Glomma. Ble fløtingsvirket liggende i Storsjøen når det led mot høst og vinter, gjaldt det å få det på land, hvor det ble lagt til tørk med sikte på videre fløting rendalen gay dating sesong.

Slikt tømmer tapte seg imidlertid i kvalitet, noe som innebar kraftige pristrekk fra trelasthandlernes side. Den første dampbåten på Storsjøen var «Renen», som ble bygd ved Akers mek. Verksted i Dermed fulgte drøyt tre tiår da framdriften av fløtingstømmeret over sjøen igjen var overlatt til naturkreftene. I kontraherte Christiania Tømmerdirektion som seinere skiftet navn til Glomma fellesfløtingsforening en slepebåt for bruk nettopp på Storsjøen i Rendalen.

6 Best Gay Dating Sites Currently in 2021 [Our Top Choices]

Verksted i Fredrikstad. Seksjonene ble transportert med jernbane til Koppang, og derfra over kjølen til Storsjøen med hester og sleder vinteren Der ble seksjonene klinket sammen, slik at båten kunne settes i drift i fløtingssesongen For Christiania Tømmerdirektion ble dette en god investering.

About the object

Det viste seg nemlig at båten med sin hestekrefters dampmaskin eliminerte prosent av mannskapsbehovet i fløtinga i denne delen av vassdraget.

De første åra var det årlige fløtingskvantumet i Storsjøen på om lag 1, 6 millioner tylfter tømmer — nesten 20 millioner stokker. I åra ble de fleste av slepebåtene i norsk tømmerfløting ombygd fra damp- til dieseldrift.

rendalen gay dating

Nye firesylindrete firetaktsmotorer med hestekrefter — MVM type RHS V — ble bestilt fra Mannheim i Tyskland våren og montert på begge de nevnte slepebåtene påfølgende høst og vinter. I forbindelse med uttaket av digre dampkjeler og overflødiggjøringa av brenselslagrene om bord var det naturlig å ominnrede båtene, så vel under som over dekk.

Dette ble gjort også på Storsjø. Med dieselmotoren single damer dokka bemanninga på slepebåten reduseres, noe som i ei tid med stigende lønninger innebar en rendalen gay dating mulighet til å krympe fløtingskostnadene betraktelig.

Registrer deg for en gratis konto og bla gjennom alle medlemmer

Etter at fløtingsepoken var over ønsket Rendalen kommune og Musea i Nord-Østerdalen å beholde noen av kulturminnene etter fløtinga i bygda, som fysiske manifestasjoner av en aktivitet som hadde vært svært sentral i det lokale næringslivet.

I overdro han fartøyet til forretningsmannen Arvid Øyhus på Gjøvik. Øyhus skal rendalen gay dating eget utsagn ha investert to millioner kroner i oppussing av tømmersleperen, som han brukte som fritidsbåt på Mjøsa.

rendalen gay dating

Dertil kom en utgift på kroner for lastebilfrakt fra Gjøvik til Åkrestrømmen i Rendalen. Denne kompliserte transporten ble utført av firmaet Prøven Transport fra Trondheim. Oppdraget ble løst natta mellom 6. Målet med tilbakekjøpet var «å få tilbake» et viktig symbol på en sentral virksomhet i Rendalens historie.

Collapse text.

Du kan være interessert