Enslig i ballangen

«Innvandringsbomstopp» - hosvagyok.hu

single speed stad verdal speed dating norway

Send epost Journalist Brutt ned på måned fikk I løpet av hele mottok i underkant av 1,2 millioner innbyggere disse ytelsene fra Nav for en kortere eller lengre periode. Det tilsvarer hver tredje innbygger enslig i ballangen alderen 18 til 66 år.

Det er store fylkesvise forskjeller når det gjelder hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra Nav. I gjennomsnitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo slike ytelser hver måned i fjor, fulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav.

Blant kommunene er det ikke overraskende enda større forskjeller enn mellom fylkene.

enslig i storebø hammerfest single menn

De fem kommunene med enslig i ballangen andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum 12,4 prosentBykle 13,3 prosentHemsedal 13,6 prosentSogndal 13,9 prosent og Asker 14,1 prosent. Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge.

midsund single klubb måsøy single menn

De fem er Ballangen 39,1 prosentDyrøy 33,5 prosentHasvik 33,4 prosentGjerstad 33,4 prosent og Lavangen 33,3 prosent. Totalt i løpet av utbetalte Nav nærmere milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge.

Du kan være interessert