Ål single speed

ål single speed

rygge møte single stordal single damer

Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet kompetanse innan sakshandsaming kjennskap eller erfaring innan offentleg verksemd meget gode muntlege og skriftlege nynorskkunnskapar meget gode IT-kunnskapar. Personlege eigenskapar Du er strukturert, tek sjølvstendig ansvar for framdrift, tek initiativ og har høg gjennomføringsevne.

enslig i jevnaker speed dating norway lavangen

Du evnar å halde oversikt og prioritere i ein hektisk arbeidskvardag. I samhandling med andre er du imøtekommande, positiv og løysingsorientert.

balsfjord online dating tromsø single kvinner

Som relasjonsbyggjar er du er positiv og kan samarbeide på tvers av stillingar og nivåar i organisasjonen Me tilbyr eit team med fagleg dyktige medarbeidarar lønn etter gjeldande tariffavtale gunstige lokale tillegg for kompetanse og ål single speed gode stønadsordningar og muligheiter for personleg vekst i Ål Kommune gjennom kurs og videreutdanning hjelp til å finne bustad Søknad vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden intervju og tilsetjing kan skje fortløpande i søknadsperioden kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista Velkomen hjå oss som søkjar!

Link til søknadsskjema:.

malm møte single single damer dokka

Du kan være interessert