Dating norway i austevoll, Browsing Senter for entreprenørskap by Title

Norway (NO) Personals - Free Search
 • Trelast, verktøy, skruer – alt av byggevarer | XL BYGG
 • Abdelhameed Elameen Rhodiola rosea is widely distributed in Norway, but so far limited knowledge exists on the level of genetic diversity.
 • Norway (NO) Personals - Free Search
 • Hurum single klubb
 • Gay dating i dønna
 • Singel i lakselv
 • Enslig i vedavågen

Foto: Craig Smith " På single damer samnanger utanfor Austevoll held børsteormar og krepsedyr tidenes festmåltid. Eit fleire meter langt kvalkadaver har rotna på meters djup i fleire månader, og vorte tilhaldsstad for små organismar og bakteriar som livnærer seg på det som er att av den døde kjempen.

Rett før påske legg ei gruppe forskarar og masterstudentar frå Institutt for biologi ut på tokt for å avdekke kvalkadaveret sine løyndomar. Utstyrt med den fjernstyrt miniubåten Aglantha håper dei å hente opp nokre av dei unike organismane som held til på kvalkadaveret. Eit kamera er kopla til miniubåten, og på ein tv-skjerm kan forskarane følgje Aglantha si møysommelege ferd over havbotnen på leit etter restane. Unike økosystem Nærast ved slump fann den amerikanske forskaren Craig Smith ved University of Hawaii for nokre år sidan dating norway i austevoll at kvalkadaver som har sunke ned dating norway i austevoll havbotnen gjev grobotn for heilt unike økosystem.

Eigentleg heldt han på med studier av bakteriekoloniar som held til kring hydrothermale skorsteinar i nede i havdjupet. Dette er bakteriar som ikkje er avhengige av sollys for å overleve, men som i staden livnærer seg på gassar som siv ut frå jordas indre. På kvalkadaver fann han liknande bakteriekoloniar, spesialiserte bakteriar som lever av oljen som lek ut frå kvalskjelettet.

single klubb i nodeland

Etter denne oppdaginga har forskarar studert dei økosystema som utviklar seg på kvalkadaver ei rekke stader i Stillehavet. Post doc Jørn Einen frå v.

Trelast, verktøy, skruer – alt av byggevarer

Kva som hender med kvalkadaver i Nord-Atlanteren veit forskarane langt mindre om, og det er dette forskarane frå UiB vil bøte på. Dette er utanfor vestkysten av Sverige, seier Christoffer Schander, professor ved Institutt for dating norway i austevoll og for høvet toktleiar. Halvrotne kadaver Forskarane frå UiB er imidlertid heldige.

Dei har heile tre ulike kvalkadaver til disposisjon, eitt i Bjørnefjorden, eitt i Korsfjorden og eitt ved Langenauen utanfor Austevoll.

single menn i farsund

Kvalane ligg på dating norway i austevoll lagog meters djup, og vart seinka i henholdsvis juli og november i fjor og i februar i år. Annonse Kadavera er dermed i ulike fasar av oppløysing.

Sindre Austevoll - Transfer history | Transfermarkt

I den første fasen, som varer i om lag tre månader, et rovdyr og åtseldyr kjøtet av kadaveret. I den andre fasen, som varer frå seks til åtte månader, gjer opportunistar som til dømes krepsdyr sitt inntog. Først i den tredje og siste fasen dukkar bakteriar og børsteormar opp.

Ein av desse er børsteormen Osedax, som berre er funnen på kvalkadaver.

speed dating i sandsli

Tolmodig venting Men forskarane er dating norway i austevoll berre på leit etter organismar på sjølve kadaveret. Dei er også interesserte i å undersøkje kva som hender i den umiddelbare nærleiken. Forskarane kjenner den nøyaktige posisjonen for kvar kvalkadavera vart seinka, dating norway i austevoll undersøkingane går i første omgang føre seg ved at miniubåten saumfer havbotnen innanfor eit gjeve område. Kvar minste rørsle vert kartlagt og lagra. Slik kan det også vere å drive med forsking.

Det å ha tolmodet til å vente på resultata er ein del av prosessen. Festmåltidet held fram Vel vitande om at straumen kan ha ført kvalkadavera med seg langt avgarde, ventar gruppa likevel tolmodig på eit glimt av forskingsobjektet.

Annonse "Masterstudent Audun Schrøder-Nielsen frå v.

Du leter kanskje etter...

Kvalkadavera ligg nede på eit djup der sollyset uansett ikkje er til mykje hjelp. Kameraet på miniubåten avdekkjer ein havbotn som er langt blautare enn forskarane hadde rekna med på førehand.

 • Beckerwyc House – Det nye hotellet på høyden
 • Major fishing regions by statistical area for the Norwegian shrimp fishery, as defined in this report.
 • Sindre Austevoll - Player Profile - Football - Eurosport
 • Singel i ulstein
 • Singelklubben oslo
 • Single klubb i sula
 • Lindås enslig

Havet myldrar av plankton, og sanden som vert virvla opp frå botnen gjer det til tider vanskeleg å sjå klart kva som går føre seg der. Innimellom legg sanden seg likevel til ro, og tv-skjermen gjev eit innblikk i verda der nede.

speed dating norway vågå

Foto: F. Hoffman " Ein fjellvegg med svampar openbarar seg, sei og havmus svømmer forbi og havbotnen myldrar av kreps og sjøpølser. Men den som ventar på noko godt, kan godt måtte vente forgjeves. Og kvalkadavera let vente på seg.

Dating in Norway - Julien S. Bourrelle visits Anne Lindmo at NRK

Rett i nærleiken er imidlertid ikkje godt nok for forskarane. Kvalkadavera uteblir, og dei må reise heim utan prøvar. Somme tider slår naturen framleis vitskapen, og førebels slepp krepsen å forlate matbordet. Festen nede i djupet kan halde fram, i alle høve fram til juli. Då ber det ut på nytt lokaliseringstokt for forskarane. Vi veit at kvalkadavera er her, seier Schander.

Du kan være interessert