Vega enslig. Egg- og Duntradisjonen - vega verdensarv

vega enslig

vega enslig

Alle som har behov for heldøgns pleie og omsorg med bakgrunn i sykdom eller funksjonshemming kan søke opphold ved Vega syke- og aldersheim.

Vi tar også i mot brukere etter henvisning fra sykehus, lege, hjemmetjeneste, bruker selv, evt.

vega enslig

Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og institusjonen er tett og vega enslig drar nytte av hverandres kompetanse. Hvordan søke opphold?

vega enslig

Avdelinger Vega syke- og aldershjem består av 3 avdelinger: sykeavdeling, avdeling for personer med hukommelsessvikt Nordstuå og aldersavdeling. Det vil på grunnlag av den enkeltes behandlings- og pleiebehov være aktuelt å foreta forflytninger mellom avdelingene for kortere eller lengre tidsrom.

vega enslig

Det er utarbeidet vega enslig kriterier for inn- og utskrivning ved skjermet avdeling. En omfattende utbygging av tidligere Vega syke- og aldershjem ble avsluttet høsten Den gamle sykeavdelingen ble renovert og gjort om til enerom, og ny sykeavdeling med 8 enerom ble bygd.

vega enslig

Aldersavdelingen ble redusert til 7 plasser, mens 6 nye omsorgsleiligheter ble lagt til. Beboerne i omsorgsboligene bruker fellesarealene på lik linje med de som bor i institusjonen.

vega enslig

Vega Omsorgssenter består nå av legekontor, kontor for helsesøster, omsorgsboliger, en alders- og sykehjemsavdeling og kontor for hjemmetjenestene. I tillegg finnes en skjermet avdeling for alders demente Nordstua.

Du kan være interessert