Skånland online dating. NIKU Rapport 48

Domeneregistrering

Min overordnede forskningsinteresse er å forstå hvordan, når og hvorfor endringer skjer på jordens overflate.

Bygalleri, hovedgalleri for Festspillene i Nord-Norge.

Etter å ha tatt en skånland online dating i geologi, med dryppstein, grotter og paleoklima som tema, førte interessen for landformer og landskap til post-doktorprosjekt med anvendelse av terrestriske kosmogene nuklider nuklider dannet in situ, dvs. I dag benytter jeg kosmogene nuklider til å arbeide med problemstillinger innen: geomorfologi og geokronologi glasiasjonshistorie inkl.

I etablerte jeg et prepareringslaboratorium for in situ kosmogene nuklider på GEO. Undervisning og veiledning Undervisning inngår i alle faste vitenskapelige stillinger ved GEO. Jeg er heldig som får undervise emner innen mine favorittfagområder: geokronologi, geomorfologi og jordens og geosystemets historie.

Undervisningen min, både i store skånland online dating og individuell veiledning, har klart blitt påvirket av emner jeg selv har tatt i universitetspedagogikk.

Norway (NO) Personals - Free Search

UPED-emnene gir anledning til å eksperimentere, revidere og utvikle de emner man selv er ansvarlige for. Min målsetning skånland online dating å alltid forsøke å inspirere studentene: ved å dele min entusiasme for geovitenskap, ved å ha tro på deres evner og verdsette deres deltagelse, ved å gi klare instruksjoner og tilbakemeldinger, samt ved å være tilgjengelig. Jeg har respekt for studentene jeg underviser og for tiden deres.

Når de har valgt å studere ved vårt institutt skal vi vise dem at vi verdsetter det og at de har gjort et godt valg. Å undervise på introduksjonsnivået innbefatter å hjelpe studenter til å mestre fagområdets grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter, og å sørge for at de tilegner seg de ferdighetene de trenger for videre studier. Jeg tror at det å lære få ting grundig kan være mer verdifullt enn å ha overfladisk kunnskap om mange ting, nettopp fordi jeg ser studenter anvende generiske eller overførbare ferdigheter hver eneste dag.

Marcus Hovde : Bestemmelse av alder og akkumulasjonsrater for FeMn-skorper fra Norske-Grønlandshavet ved analyse av kosmogene nuklider. Medveileder for nåværende masterstudenter, arbeidstittel på masterprosjekt: Sverre Soldal : Utgreiing av den geomorfologiske og kvartærgeologiske historia i Austrepollenområdet, samt vurdere skredfare og eventuelle sikringstiltak ved to planlagde tunnelpåhogg i Austrepollen, Kvinnherad kommune Tidligere masterstudenter, tittel på masteroppgave: Judith Margrete Vestre : Blokkhav på fjelltopper på ytre Sunnmøre og langs indre Romsdalsfjorden.

Sebastian Aasheim : Marine terrasser langs indre del av Storfjorden på indre Sunnmøre, Møre og Romsdal fylke. Susanne Fjellheim : Botnutvikling på Alsta: hvor lang tid tok det å lage Sju søstre?

skånland online dating

Mari Johnsen : Erosjonsrater skånland online dating landskapsutvikling på Andøya, Vesterålen. Audun Hitland : Estimering av landskapshistorie ved bruk av in situ kosmogene nuklidepar — Anvendt til kvantifisering av erosjonsrater ved Rendalssølen, indre Østlandet. Hanna Brække : Postglasial forvitring, glasial erosjon og tektonikk som landskapsutviklende agenser i Lyse, Rogaland.

skånland online dating

Kjersti Mortensbakke : Deglasiasjon og holocene havnivåendringer i Lofthus, Ullensvang kommune, basert på kvartærgeologisk kartlegging og eksponeringsdatering.

Trond Horten : Rekonstruksjon av innlandsisen i Geiranger i yngre dryas og kvartærgeologisk kartlegging av Grinddalen.

Line Nygård : Kvartærgeologiske og geomorfologisk kartlegging av Gråsteindal-området, indre Sunnmøre. Cecilie Merkesvik : Dannelseshistorien til Sølenholet og nordre Søleholet. En glasialgeomorfologisk studie på indre Østlandet. Håvard Grønnevik : Skreddersying av prepareringsteknikker for ulike bergarter til eksponeringsdatering.

Navigasjonssti

Emilie Randeberg : Bruk av borekaksmateriale fra letebrønner til studier av erosjon i kvartær. Oliver Grant : The deglaciation of Kongsfjorden, Svalbard, based on surface exposure dating of glacial erratics and Quaternary geological mapping of Blomstrandhalvøya. Mathias Gjøstein Sundal : Vertikal utbredelse av glasialt transportert materiale på Gaustatoppen.

Lina Gislefoss : Deglaciation and late Holocene glacier re-advances in Hornsund, Svalbard, based on 10Be surface exposure ages from erratic boulders. Lukas Becker : Reconstruction of regional ice-flow directions in central southern Norway based on analysis of provenance of erratic skånland online dating.

Martin Tvedt : Rekonstruksjon av isbevegelsesretninger basert på blyttblokker, Skånland online dating m o. Caroline Halleraker : Kjemisk enslig i vedavågen av forvitringsmateriale fra et autoktont blokkhav og torformer, samt geomorfologisk kartlegging as Tron, Nord-Østerdalen i Hedmark, Sør-Norge.

Linn Hult : Rekonstruksjon av paleoisbevegelse over Tron m o. Medveileder for tidligere masterstudenter, tittel på masteroppgave: Mari Ingeborg Hope Nesse : Skredkartlegging og 10Be-eksponeringsdatering av fjellskred i Bondhusdalen, Kvinnherad kommune. Sindre Befring Skånland online dating : Vurdering og tentativ kvantifisering av stislitasje i Geirangerfjorden verdsarvområde.

Johanne Ekre : Geofaglig vurdering av konsekvenser ved klimaframskrivinger for verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde Geirangerfjorden.

Nil Eryilmaz skånland online dating Process-based morphological and hydrological modelling of a glacially sculptured tidal inlet system, Vestvågøy, Lofoten.

Forskergrupper

Anna Elisabeth Mæland : Rekonstruksjon av isavsmeltingsforløpet til Skorebreen, indre Sunnmøre. Terje Lunde : Rekonstruksjon av holocen breaktivitet i øvre Opplendskedalen, indre Sunnmøre. Eli Anne Støfring : Isavsmeltingshistoria ved munningen av Sognefjorden. Talin Tuestad : Ice-flow patterns in Boknafjorden and the deglaciation history of the Espedalen- Høgsfjorden region in Forsand, Rogaland.

Ane Hua Senneseth : Skredfarekartlegging i Uskedalen, Kvinnherad kommune - basert på feltobservasjoner, schmidthammermålinger og empiriske modeller. Marit Skretting : Undersøkelser av alder, volum og utbredelse av Bloppedalsura, Bjerkreim og Gjesdal kommuner, i Rogaland.

skånland online dating

Erlend Vikestrandgeografi : Rekonstruksjon av deglasiasjonshistoria i Vermedalen og Langfjelldalen, indre Møre og Romsdal. Heidi Rosendal Lindebottengeografi : Rekonstruksjon av deglasiasjonsforløpet på den nordvestlige delen av Hardangervidda.

Kathrine Tellebongeografi : Rekonstruksjon av isavsmeltingsforløpet under senglasial og tidlig holocen i den sørlige delen av Jostedalen. Skånland online dating Gjerdegeografi : Siste istids glasiasjons- og deglasiasjonshistorie i øvre Sølndalen, Alvdal vestfjell. Torgeir Fiskum Hansvikgeografi : Verkildalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging.

Matilde Skårgeografi : Kvartærgeologisk kartlegging og rekonstruksjon av is-marginale avsetninger på Bjorøy, Tyssøy og Håkonshella, sørvest for Bergen.

100% Free Search

Elisabeth Maquartgeografi : Mapping and reconstruction skånland online dating glacier margins during the deglaciation in Kanadaskogen, Bergen, western Norway. Sunniva Tronesgeografi : Kvartærgeologiske kartlegging av vestlige deler av Folldal, med hovedvekt på smeltevannsdrenering og avsetningsformer. Louise Josefsengeografi : En paleoklimatisk analyse av relikte talusderiverte steinbreer på Andøya Lofoten — Vesterålen.

Heidi Sauageografi : Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel til Kakelldalen, Folldal. Karl Ravnaasgeografi : Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel fra Knutshøene til Fundin, østlige Dovrefjell. Ben Worsleygeografi : Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel i søndre Dovrefjell, Sør-Norge.

Other Troms Og Finnmark Cities:

Anne Skånland online dating Haugegeografi : Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel i nordvestlege Folldal, Hedmark. Tore Borvikgeografi : Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonsforløpet gjennom weichsel i sentrale Dovrefjell.

skånland online dating

Torunn Bøegeografi : Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel i Stroplsjødalen, Dovrefjell. Hilde Hansengeografi : Rekonstruksjon skånland online dating glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel i Kvitdalen, østlige Dovrefjell.

 • Vegårshei gay dating
 • Finn mentor - psykolog, psykoterapeut, coach - GoMentor
 • Råde gay dating
 • Kurs i personlig utviking - selvhjelpskurs i Tomasjord | Kursagenten
 • Online dating lillehammer
 • Message anyone, anytime, always free.

Lena Svalastog Garnesgeografi : Rekonstruksjon av skånland online dating gjennom weichsel i vestlege delar av Rondane. Jostein Klettegeografi : Rekonstruksjon av isutbreiing gjennom weichsel i Grimsdalen, nordlige Rondane. In press. Interpretation, age and significance of a paraglacial and periglacial boulder-dominated landform assemblage in Alnesdalen, Romsdalsalpane, southern Norway. Evidence for rapid paraglacial formation of rock glaciers in southern Norway from 10Be surface exposure dating.

Quaternary Research.

Forskergrupper

Comparative numerical surface exposure-age dating 10Be and Schmidt hammer of an early-Holocene skånland online dating avalanche at Alstadfjellet, Valldalen, southern Norway. Geografiska Annaler A, doi: Pleistocene evolution of a Scandinavian plateau landscape. Journal of Geophysical Research, Earth Surface Deglaciation of coastal south-western Spitsbergen dated with in situ cosmogenic 10Be and 14C measurements.

Journal of Quaternary Science 33, Widespread erosion on high plateaus during recent glaciations in Scandinavia. Nature Communicationsdoi: Late Holocene glacier activity at inner Hornsund and Scottbreen, southern Svalbard. Journal of Quaternary Science 32, A climatic trigger for the giant Troll pockmark field in the northern North Sea. Earth and Planetary Science Letters A Younger Dryas re-advance of local glaciers in North Greenland.

Quaternary Science Reviews A multi-nuclide approach to constrain landscape evolution and past erosion rates in previously glaciated terrains.

100% Free Search

Quaternary Geochronology 30, Rapid early Holocene ice retreat in West Greenland. Quaternary Science Reviews 92, A 10Be-based reconstruction of the last deglaciation in southern Sweden. Boreas 43, Relict talus-foot rock glaciers at Øyberget, upper Ottadalen, southern Norway: Schmidt-hammer exposure ages and palaeoenvironmental implications.

Permafrost and Periglacial Processes 24, Boreas 42, Cosmogenic surface exposure dating the last deglaciation in Denmark: Discrepancies with independent age constraints suggest delayed periglacial landform stabilisation.

Quaternary Geochronology 13, Investigating the last deglaciation of the Scandinavian Ice Sheet in southwest Sweden with 10Be exposure dating. Journal of Quaternary Science 27, Early to middle Holocene valley glaciations on northernmost Greenland.

Quaternary Science Reviews 29, Late Quaternary glaciation history of northernmost Greenland — Evidence of shelf-based ice. Stable isotope records for the last 10 years from Okshola cave Fauske, northern Norway and regional comparisons. Climate of the Past 5, Quaternary Geochronology 4, Beryllium exposure ages of erratic boulders in southern Norway and implications for skånland online skånland online dating history of the Fennoscandian Ice Sheet. Quaternary Science Reviews 27, Assessing the use of U-Th methods to determine the age of cold-water calcareous algae.

skånland online dating

Quaternary Geochronology 3, The surface geometry of the Last Glacial Maximum ice sheet in the Andøya-Skånland region, northern Norway, constrained by surface exposure dating and clay mineralogy. Boreas 36, Cosmogenic nuclide exposure ages from Nordland, northern Norway: implications for deglaciation in a coast to inland transect.

skånland online dating

Norwegian Journal of Geology 87, Kald is, varm is og klima transl. Cold ice, warm ice and climate. Cicerone 4, In situ 10Be exposure ages from southeastern Norway: implications for the geometry of the Weichselian Scandiavian ice sheet. Quaternary Science Reviews 25,

 • Klepp single damer
 • Kvænangen Norway (NO) Personals - Free Search
 • Reinsvoll single damer
 • Kurs i personlig utviking - selvhjelpskurs i Tomasjord | Kursagenten
 • Enslig i vadsø
 • Looking for betting tips when your favorite team is playing at home in their stadium named Skånland kunstgress in Evenskjer or on the road on the way?

Du kan være interessert