Singel i rensvik

singel i rensvik

Last ned Ifølge to amerikanske psykologer er det gjort lite forskning på fordommer mot enslige.

singel i rensvik gay dating i sokndal

Derimot fins det mengder av forskning på fordommer mot etniske minoriteter, kvinner, eldre, homofile singel i rensvik handikappede. I en oversiktsartikkel skriver de to forskerne at de meget få studiene som er gjort angående personer som ikke lever i parforhold, er av to typer.

Rensvik by night.

Dels er det foretatt eksperimentelle undersøkelser der forsøkspersoner er blitt bedt om å vurdere en person ut fra en kortfattet skriftlig bakgrunnsinformasjon.

Det kan for eksempel være at «N.

singel i rensvik dale speed dating norway

Han tjener — og driver med følgende på fritiden —». Disse kortfattede opplysningene fins i denne typen studier gjerne i to versjoner, én der står nevnt at N. Singel i rensvik informasjon om N. Begge de to undersøkelsene som foreløpig er gjort etter dette mønstret, viser samstemmig at forsøkspersonene beskriver den single N.

Singel i rensvik på ett punkt blir den single beskrevet på måter som kan oppfattes mer positivt, nemlig det som går på selvstendighet.

singel i rensvik dating norway i vik

De to eksperimentelle studiene viser altså at enslige, mer eller mindre bevisst, blir karakterisert ved negative psykologiske egenskaper. Slike oppfatninger av enslige kan godt tenkes å føre til at de blir diskriminert, og det er noe empiri som støtter en slik tanke. I det andre eksperimentet ba man nemlig forsøkspersonene forestille seg at de hadde et par værelser til leie i et hus, og at det var flere som var interesserte i å leie.

Forskjellsbehandling på by’n

De potensielle leietakerne ble beskrevet på forskjellige måter, men den avgjørende detaljen var at rundt halvparten av interessentene var ektepar, mens den andre halvdelen var enslige menn eller kvinner. Rundt 80 prosent av forsøkspersonene valgte å leie ut til et ektepar, mens bare 20 prosent valgte en enslig mann eller kvinne. Dersom valget sto mellom et ektepar og to enslige personer som var venner og gjerne ville bo sammen, var forskjellen 90 prosent i ekteparenes favør!

Dette har de to forskerne funnet i intervju-undersøkelser med grupper av enslige.

  1. Dønna dating norway
  2. Single kvinner i stavanger
  3. Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
  4. Single tysnes
  5. Singel i parterapi trondheim - hosvagyok.hu
  6. hosvagyok.hu - Stemningsfull påskekonsert

Disse kunne ofte fortelle om episoder der de hadde følt seg forskjellsbehandlet på restauranter eller i butikker der servitører eller ekspeditører tilsynelatende foretrakk å ta seg av ektepar. Ofte hadde de enslige også fått det inntrykket at ektepar ble behandlet mer vennlig og respektfullt enn enslige personer.

Sikkerhetspolitiske utfordringer i Nord - utsikter til avspenning eller en mer tilspisset situasjon? Følges opp av Bjørn Tretvoll. Både tema og foredragsholder borger for et meget interessant møte. Foredragsholder er professor Tormod Heier og tittelen er: "Sikkerhetspolitiske utfordringer i nord - utsikter til avspenning eller en mer tilspisset situasjon.

De to forskerne avslutter sin gjennomgang av forskningen omkring fordommer mot single med å framheve særlig to forhold: Sammenlignet med den utbredte kunnskap om fordommer mot en rekke andre grupper synes meget få å være klar over at enslige også kan være utsatt for fordommer og diskriminering. I en spørreundersøkelse der folk ble spurt om de mente at det singel i rensvik fordommer mot ulike grupper, viste det seg at 70 prosent mente at det var fordommer mot kvinner, 86 prosent mente det var speed dating i melhus mot svarte, 90 prosent at det var fordommer mot fete mennesker, og prosent at det var fordommer mot homofile.

Men bare 25 prosent mente det fantes fordommer mot enslige!

singel i rensvik malm single klubb

Fordommer på retur? Hva som kanskje var enda mer underlig, var at mange forsøkspersoner i den tidligere nevnte utleieundersøkelsen mente at det ikke var noe galt i å utelukke enslige, mens det ble ansett som sterkt forkastelig og usympatisk å utelukke en boligsøker bare fordi vedkommende var for eksempel svart, fet eller homofil!

Hvorfor er det fordommer og diskriminering mot enslige? De to forskerne mener at det ikke fins noen «rimelig» grunn for slike reaksjoner.

Rom / Leilighetstyper

Riktignok har man i andre studier funnet at gifte mennesker var mer tilfredse med tilværelsen enn andre, men disse «andre» var særlig personer som tidligere hadde vært gift og som var blitt skilt eller hadde mistet ektefellen ved dødsfall. De personene som aldri hadde vært gift — altså enslige som i undersøkelsen ovenfor — ligger nærmere de gifte med hensyn på trivsel med tilværelsen.

singel i rensvik iveland single

På denne bakgrunnen mener forskerne at det ikke skulle være noen grunn til å oppfatte enslige mer negativt enn ikke-enslige. Nå er det trolig et spørsmål om ikke fordommer mot enslige er på retur i og med at antallet single synes å være stigende i flere vestlige land.

singel i rensvik pris på singel i kongsberg

Så når gruppen enslige går fra å være en nesten eksotisk sjeldenhet til å være en livsform som stadig flere foretrekker, vil fordommer mot enslige trolig fases ut i årene som kommer. Singel i rensvik sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1,side 47 Tekst.

Alle arrangementer i Trondheim Forebyggende parterapi. Mange års erfaring viser at det er en god idé å gå i parterapi regelmessig, selv når forholdet føles bra. Alle parforhold trenger jevnlig service akkurat som en bil, og de fleste er enige om at partneren er enda viktigere for dem enn bilen. Rett og slett forebyggende parterapi.

Du kan være interessert