Enslig i flakstad

Kartlegger enslige asylbarn
Johnsen, Elin Torbjørnsen Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Titan og magnetjernsandfeltene i Kvalvika Titan og magnetjernsandfeltene i Kvalvika Sandstranda i Nordvika. Foto: Kjell Inge Nilsen. Fra Lofotposten 9. Da eiendommen ligger enslig til enslig i flakstad bositteren, Petter Kvalvik Monsenallerede er en mann langt oppe i årene, tenker denne visstnok å fraflytte stedet. Eiendommen er dog den mest verdifulle eiendom av alle i Flakstad, idet det meste av innmarken og store deler av utmarken består av sand der inneholder ikke så lite titan og magnetjern, angivelig og pct.

enslig i flakstad

Der har ofte vært foretatt skjærping og analyse av samme. Siste og mest nøiaktige opmåling og undersøkelse etc. Som ingeniør var hans undersøkelser og beregninger visstnok meget nøiaktige av så vel feltet som kraftforsyningen og transportmidlene.

enslig i flakstad

Efter hans formening skulde drift av Kvalvikfeltene lønne sig bra og han reiste fra stedet noen dager før krigen brøt ut, idet han med Petter Kvaalvik som formidler, skriftlig begynte å underhandle med bositterne på de til Kvalvik tilstøtende eiendommer i Torsfjord om grunnavståelse til vei, stolpefeste for taubane, lasteplass m.

Enslig i flakstad kom krigen og lammet alle upåbegynte foretagender.

Abonnement

Da tillike ingeniør Homanns enslig i flakstad, som var flyverløitnant i den engelske armé, blev nedskutt på vestfronten i krigens første år, trakk Homann sig tilbake fra alle forretninger og reiste til sine jordegodser i Syd-Afrika. Sine skjerp i Kvalvik har han dog skattet for og fått lovlig oplest inntil fornying.

I høst er der imidlertid kommet efterspørsel efter Kvalvik-feltene fra flere hold, og eieren er budt forholdsvis bra festningspenger pr. Da feltene fra kompetent kåfjord singel treff menes å inneholde ,3 mill.

Aktuelle temaer

Imidlertid er eieren avgjort bare stemt for snarest mulig salg av eiendommen til et minimalt fast beløp, så han vegrer sig ved å underskrive tilstillede kontrakter. Efter hans egen uttalelse kan man med sikkerhet gå ut fra at den privatmann, som før noe bergverksselskap kunne dannes for innkjøp av Kvalvik, vilde ha budt ham en bagatell som — kroner, straks vil ha fått den.

Det vilde utvilsomt ha vært den beste pengeanbringelse for dem som uten gene for sin private forretning kunde disponere et sånt beløp. Eventuell drift av Kvalvik-feltene nu vilde ha vært av uvurderlig betydning for Flakstad kommune, da driften vilde ha ansatt en ikke så liten arbeidsstokk.

  • Havna i Andopen og Mølnarodden Havna i Andopen og Mølnarodden Andopen Som det framgår av bildet var Andopen havn etter at skøyter med motor var blitt vanlig, selv lenge etter at Georg J.
  • Speed dating norway kongsberg
  • Vinstra speed dating
  • Institutt for historiske og klassiske studier [] Sammendrag Hensikten med dette forskningsarbeidet var å undersøke de enslige kvinnene i Flakstad herred sine muligheter til å forsørge seg selv mellom og
  • Nyheter | Kartlegger enslige asylbarn

Vi kan bare håpe det beste og ber interesserte bergverksselskaper komme og utnytte Kvalvik-feltene, så arbeidsledige folk i bygden kan få noen fortjeneste.

Se flere Gårder.

enslig i flakstad

Du kan være interessert