Alstahaug single menn, Nå blir det Ti på Topp i Alstahaug og Leirfjord: - Vi jobber for god folkehelse

nyheter, Sex og samliv | Psykolog: Menn som ikke finner seg ei dame, må gjøre tre ting

December Fra magasinet Sandnes kirkegård ligger vakkert til i et åpent landskap på Sandnes i Alstahaug alstahaug single menn i Nordland. Går vi tilbake i tid lå Sandnes gård i dette området, et gudehov. Idylliske omgivelser på Sandnes kirkegård med Syv søstre i bakgrunnen. Det var her Torolv Kveldulvsson holdt sete, og Sandnes gård sammen med Tjøttagodset var et maktsentrum i Hålogaland på tallet. Området var alstahaug single menn maktsentrum i tidligere tider. Hvem husker ikke Hårek på Tjøtta og hans bestemor Sigrid på Sandnes?

Lite vitner om denne storslagne tiden i området, men det er oppført et langhus av en privataktør i nærheten av Sandnes kirkegård. Langhuset vitner om den aktiviteten som en gang har vært her. Gravplassen omsluttes av Fylkesveg 17, Kystriksvegen, på den ene siden og Sandneselva på den andre. Sandneselva ligger i en dal nedenfor kirkegården og det går en tursti langs med denne.

Randvegetasjonen langs med elva danner en grønn vegg og ligger som et fint bakteppe for kirkegården. I sørvest troner fjellkjeden de Sju søstre og danner et flott skue for besøkende. Planprosess Planleggingen av utvidelsen for Sandnes kirkegård startet med et forprosjekt i Hovedprosjektet hadde oppstart i Slike prosjekter tar gjerne lang tid da de gjerne er store og kompliserte. Prosjektet ble delt inn i tre delområder: Ny kirkegård, utvidelse med parkering.

Parkeringsareal ved hovedinngang.

møte single i skånland

Eksisterende kirkegård, oppgradering som inkluderer belysning, beplantning, vannposter, ny hovedinngang m. I denne artikkelen fokuseres det hovedsakelig på utvidelsen av kirkegården. Design Sandnes er kjent for å ha en sur vind, derfor var det viktig å tenke på elementer som kunne dempe. Hovedelementet i designet er vegetasjon som omslutter hvert gravfelt alstahaug single menn samtidig hele kirkegårdutvidelsen.

Det er planlagt et uterom, et uterom der det skal være godt og intimt å oppholde seg, et rom for refleksjon, sorg og glede. Kirkegården sitt hovedelement, vegetasjonen, er alstahaug single menn stadig utvikling, og landskapsrommet vil endres over tid. Gravfeltene er formet organisk og omsluttes av levegetasjonsbelter som med tiden vil gi livd for vinden.

pris på singel i kirkenær

Vegsystemet går i en sløyfe og binder sammen den eldre delen av kirkegården sammen med den nye slik at det blir en samlet enhet. Vegetasjon Det har vært viktig å dempe den sure vinden på kirkegården, og det har derfor vært ønskelig å bruke vegetasjon aktivt for å skape livd i tillegg til å skjerme kirkegården visuelt fra omgivelsene. Vegetasjonsbeltene har en varierende bredde og vil fungere som leplantning.

Når vinden dempes vil det også bli et godt mikroklima på kirkegården som igjen vil gi gode forhold for vekst av plantene. Prinsippet for vegetasjonsfeltene er lave busker i ytterkant, høyere busker og trær i midten. Det var ønskelig med blomstring gjennom store deler av vekstsesongen.

  • Se sakslista nederst i saken.
  • Topptur, Sport | Nå blir det Ti på Topp i Alstahaug og Leirfjord: - Vi jobber for god folkehelse
  • Single menn i karlsøy

Den starter opp med løkblomstring på våren, som avløses av busker som blomstrer gjennom hele vekstsesongen, før høsten setter inn og høstfargene tar over. Vegetasjonen ble valgt ut slik at den domineres av røde høstfarger, både på trær og busker.

En del busker ble også plassert slik at fargene både under blomstring og ved høstfarger, skulle framheve linjene i landskapsrommene og omslutte gravfeltene. Det ble valgt ut trær som kan bli flere hundre år. De ble også valgt ut med tanke på at de danner tak med sine trekroner når de vokser til. Ett tett vegetasjonsbelte vil gi en avskjermet og rolig kirkegård som innbyr til opphold og ettertanke og som demper sur vind under gravferder. Oversiktsbilde for kirkegårdsutvidelsen av Sandnes kirkegård.

Hvert gravfelt er organisk utformet og omsluttes av alstahaug single menn som med tiden vil gi ly for den sure vinden som Sandnes er kjent for.

hvittingfoss pris på singel

Foto: Åsfrid Fagervik Oversiktsplan for Sandnes kirkegård 1. Kapell 2. Driftsbygning 3. Parkeringsplass 4.

Saken er oppdatert 3. Red Annonse Rødt har gjort et brakvalg i Alstahaug kommune i Nordland og partiet går fra to til fem mandater i kommunestyret. Ordførervervet går til Senterpartiet som fikk inn 12 mandater. Hun underviser i engelsk, samfunnsfag og historie. Da Utdanning snakket med henne rett etter valget, svarte hun slik på spørsmål om hun kan ende opp som varaordfører i kommunen: — Forhandlingene er ikke gjennomført og det er uenighet om en del saker i kommunestyret, så det kan jeg ikke svare på ennå.

Navnet minnelund 5. Muslimsk gravfelt 6. Eksisterende gravplass 7. Utvidelse alt grønt.

Sandnes kirkegård i Alstahaug | Gravplassen

For plantefeltene er det lagt vekt på blomstring gjennom hele vekstsesongen og dominans av røde farger på bladverket på høsten. De røde høstfargene framhever linjene i landskapsrommene. Foto: Åsfrid Fagervik Inngangspartiet til kirkegårdsutvidelsen på Sandnes med portblad i støpejern og portstolper i granitt.

Det var ønskelig å videreføre bruken av og utforming av eksisterende tregjerde for kirkegården. Foto: Åsfrid Fagervik. Graver For kirkegårdsutvidelsen er rommene rundt gravfeltene organisk formet og omsluttet av levegetasjonsbelter.

Denne skulle opprinnelig være i januar, men da spilte værgudene på et annet lag og gjorde alvor av samtlige farevarsler på YR. Men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves sies det og tilbakemeldingene fra deltakerne bekrefter at ventetiden var verdt det.

Det var viktig at rommene ikke ble for store, men at de ble intime, og at vegetasjonen dermed ville bidra med å dempe vinden. Gravminnene er rettet mot vegen slik at gravene henvender seg til folk som går langs den. I sør på kirkegårdsutvidelsen er det anlagt et urnefeltområde. Opprinnelig ble det planlagt gravminne for hver enkel urnegrav, men det ble i ettertid bestemt at det skulle anlegges dating steder drammen felles minnesmerke.

Kjører i gang en ny runde med vaksinering

Ettersom den eldre delen av kirkegården ikke hadde et eget gravfelt for muslimer, er det satt av ett felt for muslimer i nord på den nye delen av Sandnes kirkegård. Det ble etter hvert anlagt 12 nye gravfelt på den eksisterende kirkegården. Materialvalg og konstruksjoner Inngangspartiene er viktige elementer for en kirkegård, og både hovedinngangen på den eksisterende kirkegården og inngangen til kirkegårdsutvidelsen fikk portstolper i granitt med portblad i jern.

Det var opprinnelig en eksisterende steinmur ved inngangspartiet til kirkegården, men den var alstahaug single menn så dårlig stand at den ble revet. Det ble planlagt en ny mur ved inngangspartiene, men det ble av økonomiske hensyn likevel valgt et tregjerde med kun portstolper i granitt.

I tillegg ønsket kirkelig fellesråd å videreføre bruken og utformingen av eksisterende tregjerde, gjerdrum dating velforeningen for kirkegården, Sandnes kirkegårdsforening, ønsket å bidra med arbeidet til oppsetting og snekring av nytt gjerde. Det ble brukt impregnert trevirke ferdig pigmentert i mørkebrunt. Det var opprinnelig ikke belysning på den eldre kirkegården, men det ble lagt inn belysning for alle tre delområder; eksisterende kirkegård, utvidelse av kirkegården og parkeringsplassene.

Til belysning av kirkegården ble det anbefalt og brukt lyspullerter for å alstahaug single menn en dempet og forsiktig belysning langs vegene. På parkeringsplassene og ved vannpostene alstahaug single menn det valgt parklysarmaturer. Det er mørkt store deler av året her i nord og belysningen har derfor vært et alstahaug single menn hemne single jenter for dem som både ferdes på kirkegården og dem som kjører forbi når mørket har senket seg på høsten og i vinterhalvåret.

Lærer fra Rødt er blitt varaordfører i Alstahaug

Den eldre kirkegården hadde ikke benker. Det er viktig at de etterlatte har mulighet til å sette seg ned og ha mulighet til mimring, ettertanke og hvile når de er tilstede på kirkegården, det ble derfor satt ut fastmonterte parkbenker for alle landskapsrom med gravfelt for ny kirkegård.

Det ble anbefalt og valgt å bruke prefabrikkerte vannposter fra Bentzen, en tysk produsent av kirkegårdsutstyr, men under byggefasen ble vannpostene produsert av entreprenøren selv. Vegene på den nye kirkegården er grusveger slik som på eksisterende kirkegård. Det ble lagt vekt på fremkommelighet for alle brukergrupper der stigningsforholdet på vegen selvsagt ble tilpasset universell fremkommelighet.

hitra speed dating

Parkeringsareal Den gamle parkeringsplassen var en liten grusplass uten noen form for oppmerkede parkeringsplasser eller definert ytterkant, og det kunne være kaotisk på parkeringsplassen under begravelser.

Begge parkeringsplassene ble opparbeidet, asfaltert og oppmerket slik at det ble definert et godt kjøremønster. For parkeringsplassen ved eksisterende kirkegård ble det planlagt vegetasjon som ramme rundt for å dempe inntrykket av parkeringsarealet, samt at kjøremønsteret ble ytterligere definert.

Nå blir det Ti på Topp i Alstahaug og Leirfjord: - Vi jobber for god folkehelse

For kirkegårdsutvidelsen ble det planlagt 25 parkeringsplasser langs med kirkegården. Det ble benyttet en eksisterende snuplass ved parkeringsarealet ettersom vegen inn til kirkegården er en blindveg. Spesielle forhold Fra eksisterende kirkegård har det tidligere sklidd alstahaug single menn masser på området som skulle utvides. Det ble derfor gjennomført en omfattende geoteknisk undersøkelse for å avklare forholdene rundt dette og for å unngå lignende hendelser i framtiden.

Kirkegården ligger ved Sandneselva som ligger en del lavere enn kirkegården. Området langs med elva er et friområde med turvegnett.

For å ta hensyn og unngå å støte folk som går tur langs med elva, ble dreneringen fra en del av eksisterende kirkegård mot sør påkoblet det kommunale nettverket i forbindelse alstahaug single menn kirkegårdsutvidelsen. Drift og vedlikehold Kirkegården ble planlagt med tanke på enkelt vedlikehold.

Vegen ble lagt i en sløyfe og koblet på vegen til den gamle kirkegården slik at det ble lettere ferdsel alstahaug single menn kjøretøy inne på kirkegården. Valg av busker og trær ble alstahaug single menn med tanke på minimalt vedlikehold for de ansatte.

Jill-Mari Erichsen Alstahaug kommune har låst dørene, og nå også lagt ned infotorget.

Det ble avsatt godt med areal for brøyting langs med vegene. Avfallsdunker ble etablert ved vegnettet slik at det forenklet vedlikeholdet av dem samt vannpostene.

Du kan være interessert