Hurum single klubb

Arrangementskalenderen er oppdatert

Sandtakdriften Sandtakdriften i Svelvik og Hurum Byggeaktiviteten i byene økte og man gikk etter hvert mer over til bruk av betong som byggemateriale Dette medførte bl.

 • KFUK-KFUM Norge - Aktiviteter
 • Event single | Nesbru Rotary
 • Chat norges følelse sinnsyk.
 • Pris på singel i hole
 • Single damer at og stopper verden opp intens deilig følelse en.
 • Event single | Nesbru Rotary
 • Røyken pris på singel

Utgravingene foregikk fra den mektige sandmorenen som strekker seg tvers over Drammensfjorden ved Svelvik. Moreneryggen er rester av en endemorene fra istiden og inneholder usortert sand- og steinmateriale. Morenesanden er først og fremst egnet til støpesand og har vært og er fortsatt et hurum single klubb materiale til gjenoppbygging og nybygg i store deler av byer langs indre og ytre Oslofjord. Sandtakdriften i Svelvik sentrum hadde utskipningsplass rett nord for dagens ferjeanlegg nåværende Bryggetorget.

Svelvik Kommune var grunneier, og i begynnelsen solgte kommunen sanden direkte til fraktemennene.

Publikasjoner

Etter hvert ble sandtakdriften forpaktet bort til Svelvik Sandtak og Cementvarefabrikk. Selskapet sto for driften av sandtaket på Svelviksiden helt enslig i birkeland tilda driften opphørte.

Svelvik kommune hadde betydelige inntekter på sandtaket så lenge driften pågikk, samtidig som mange hadde sitt levebrød som sandtaksarbeidere og som fraktemenn.

hurum single klubb sarpsborg speed dating

I perioden fra sandtakdriften startet i til lekterne utkonkurrerte sandjaktene på tallet, var det over sandjakter som fraktet sand ut og inn Drammensfjorden. Med datidens familiestruktur gav dette inntektsgrunnlag for mennesker, og representerte dermed en betydelig næring i hurum single klubb. Utlastningen fra sandtaket på Verketsiden foregikk ved Svelvikstrømmen, mellom ferjeleiet og Dramstadbukta, fra til I ble det i tillegg lagt til rette for et utlastingssted i Bogen, lenger øst på selve sandryggen.

I perioden fra til var det hele tre steder for utlastning av sand på Verket-siden; hurum single klubb ved Svelvikstrømmen og to i Bogen lenger øst på moreneryggen.

Etterspørselen etter sand økte stadig og det ble behov for ytterligere effektivisering. I tillegg ble vedlikeholdet av taubanen som fraktet sanden etter hvert for kostbar.

Bedre croquet forhold kan vi ikke be om. Kjell kom også etter hvert. I pausen diskuterte vi serie mesterskapet, og ble enige om at vi stiller med to lag. Et «profflag» og et lag der vi veksler på spillere alt etter hvem som kan.

Vagge- og skraperedskapene ble erstattet med transportreimer, gravemaskiner og hurum single klubb. I startet Hurum Fraktemannsforening eget sandtak i Bogen, med investeringsgaranti fra Hurum kommune. Hurum Fraktemannsforening fikk kontrakt med det nye selskapet om retten til å frakte et bestemt antall kvantum hl av produksjonen, men til konkurrerende priser.

De første jaktene som er nevnt er "Forsøket" og "Prøven" fra Disse tilhørte Schimmelmanns Glassverk på Verket og fraktet ved fra Holmsbu til bruk i produksjonen av flasker og glass. Flasker og glass ble fraktet til Drammen og Oslo for salg.

Lover å skape klubbhistorie - hosvagyok.hu

De to jaktene drev på land i under en høststorm og fikk betydelige skader. Jakteførerne fikk en bot på 2 riksdaler og 24 cent for ikke å ha holdt skikkelig vakt.

hurum single klubb møte single i lakselv

Jaktene ble reparert og siden solgt til private. Ettersom etterspørselen etter sand til bruk i byggebransjen økte, kom det flere og flere jakter til Drammensfjorden. Noen hadde tilholdssted på Verket, andre i Svelvik og Drammen. På en og samme tid var det registrert 35 jakter til sammen; ca. I perioden – var det registrert over jakter som gikk ut og inn Drammensfjorden.

 • Publikasjoner | Hurumhistorie
 • Ortlieb Accessory-Pack [3,5 L] - Hurum Sport AS
 • Skilte kvinner søker yngre menn harstad gratis, måløy par søker par hurum.
 • Lindås single menn
 • Oppdatert
 • Sandtakdriften i Svelvik og Hurum :: Voldenveien Vel
 • Single menn i åfjord

Enten med elvesand fra Drammenselva eller med sand fra Svelvik og Verket. I motsetning til annen kysthistorie forteller jaktetrafikken i Drammens- og Oslofjorden om et fritt og uavhengig og et til dels problemfritt yrkesliv.

Jakteskipperne tjente i perioder gode penger og levestandarden i jaktefamiliene var gjennomsnittelig høyere enn hos familier en kunne sammenligne seg med, for eksempel industriarbeidere. Jaktefamiliene var datidens mellomklasse.

hurum single klubb single klubb i askvoll

Sammenlignet med annen kystnæring var jaktetrafikken lite risikofylt, da turene var korte og stort sett gikk i lukket farvann. Det fortelles om få ulykkestilfelle, men en av de få farene som truet var Bastøferjene.

Par Søker Par Hurum

Man sa ofte at de gikk på skinner da de ikke vek for annen båttrafikk. Dersom man kom fullastet og med dårlig manøvreringsevne, kunne det være vrient å ligge midt i leia når en av Bastøferjene kom. Sand-eventyret tar slutt. Det ble etter hvert færre og færre sandjakter ved utløpet av Drammenselva og det ble mindre konkurranse.

Arrangementskalenderen er oppdatert

På slutten var det kun hurum single klubb sandfartøyer igjen i Drammen. Drammen kommune skulle nå bruke sanda til oppfylling og utbygging av nye kaiområder. Brødrene Hansen måtte også tilslutt finne seg annet arbeid og avviklet sandfarten i Kvaliteten på elvesanden ble etter hvert også svært dårlig.

Den fine og hurum single klubb sanden fra tidligere var etter hvert blitt svært forurenset på grunn av utslippene fra fabrikkene langs elva.

KLUBBER/TEAM

I de siste 10 årene ble det kun losset i Slemmestad. Oslo ville ikke lenger bruke sanda som pussesand på grunn av dårlig kvalitet.

 1. Arrangementskalenderen er oppdatert
 2. Sandtakdriften i Svelvik og Hurum :: Voldenveien Vel

Slemmestad derimot hadde hurum single klubb harpesystem som gjorde at de kunne bruke elvesanda til tross for at den ikke lenger var så fin som tidligere. For jaktene i Svelvik og på Verket var bakgrunnen for avvikling en helt annen.

Vekt 6.

Etterspørselen etter støpesand fra moreneryggen fortsatte å vokse. Jaktene ble etter hvert for små og for lite effektive og sandselskapene så seg om etter større fraktefartøyer.

Lektere, som kunne laste opptil hl, overtok mer og mer, og jaktene ble overflødige.

hurum single klubb online dating radøy

Sandtransporten på Drammensfjorden er nå historie, en historie som har hatt stor betydning for de menneskene som var direkte involverte og for de enkelte lokalsamfunn. For det lille Verket-samfunnet, med mellom og innbyggere, bryne enslig sandfarten hele grunnlaget for bosetningen.

De aller fleste var hurum single klubb en eller annen måte involvert i sandfartdriften, enten som ansatt i sandtaket eller som fraktemenn på jaktene.

Du kan være interessert